Adomi

BIM van A to Z

Ontwerp in 2D en 3D

Ontwerpen, schetsen, ideeen visualiseren, snel en eenvoudig
Met een eenvoudige set van basis componenten .

3D Visualisatie's

3D presentaties maken vertrekende vanuit een Adomi model.

Met een efficiënt systeem van materiaal componenten link je achteraf de juiste foto realistische texturen aan de verschillende materialen.

BIM Model

Communiceren met je bouwparters via een hoogwaardige IFC ondersteuning.
Gebruik IFC modellen als 2D/3D referenties in Adomi.

Met Areddo deel je de BIM informatie met iedereen, ook de niet CAD gebruikers.

Technische plannen

Na de goedkeuring van het project vervolledig je het ontwerp met de nodige technische details inzover ze nog niet aanwezig waren in het 3D model.


Nieuwe functionaliteiten

Flexibel - buigbaar lijnvormig component

Een inkortbaar lijnvormig component kan nu gebogen of flexibel worden uitgevoerd. Bij buigbare componenten gebeurt dit door een gewenste buigstraal op te geven.

Dit kan bij de plaatsing, maar de waarde kan ook in de definitie van een component worden opgenomen.

Bij een flexibel component bepaalt de opgegeven straal de minimale afrondingsstraal, maar wordt afgebeeld met de maximaal mogelijke straal. Ook hier geldt dat de waarde in de definitie van een component kan worden opgenomen.

 


Automatisch grid en raster

Grid

Afhankelijk van de schaal zullen de vrije punten (dus niet de bestaande, snijpunten of numeriek ingevoerde) worden afgerond op 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1 of 0.5 mm. Dit is te zien aan de waarden van de X/Y-teller.

Raster

Als het raster aan staat zal dit worden weergegeven in metrische maten, die ook weer 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1 mm zijn. Daarbij worden de intensiteit van het raster afhankelijk van de grootte gemaakt. Als bijvoorbeeld het 1 mm raster het kleinst zichtbare raster is wordt het 5 mm raster met een fellere kleur weergegeven en het 10 mm raster met een nog fellere kleur.

 


Dynamische views

Het dynamische view-systeem van Adomi is ongeëvenaard. Aangemaakte views worden real-time aangepast aan het model.
Bij multi-user gebruik betekent dit dat plots binnen enkele seconden worden bijgewerkt nadat er wijzigingen aan het bronmodel zijn aangebracht en opgeslagen.
Via de commando-strip kan er snel en makkelijk tussen model, views, en plots gewisseld worden.
IFC referentie modellen

Het is met Adomi nu ook mogelijk om IFC-modellen als externe referentie te gebruiken.

Dit voorkomt dat modellen worden vervuild met informatie van derden. Deze IFC-referentiemodellen gedragen zich net als Adomi-referentiemodellen.

Doordat ook deze referentiemodellen vanuit de cache worden gelezen is het gebruik van grote IFC-bestanden geen enkel probleem!Slimme 2D

Adomi heeft nu ook een slimme 2D weergave. Hierbij wordt 3D-BIM informatie gebruikt bij het genereren van een 2D tekening.

Dit resulteert in een intelligente 2D-plattegrond. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een lift zodanig te tekenen dat de kooi in 2D op elke verdieping te zien is.

Ook is hierdoor mogelijk om in 2D de ramen te tekenen terwijl de leidingen boven het systeem plafond worden weergegeven. Overlappende elementen dekken elkaar automatische af op basis van hun hoogte. De gebruiker hoeft dus geen aanzichtdieptes op te geven.Nieuwe element soort : Hellend vlak

Dit nieuw element is vergelijkbaar met de zijde van een piramide.

Ieder vlakvormig element kan gebruikt worden in een hellend vlak, ook een vlakvormig element met een vast hoogte.
Hiermee kan je bv een vloer of een dakvolume een willekeurige helling geven.
Speciaal voor een hellend vlak is dat deze een kromming kan hebben.Piramide en kegel

De piramide en kegel kunnen een gelijkaardig gedrag vertonen als het hellend vlak.

Als de gebruikte veelhoek een vaste dikte heeft, zullen de wanden van de piramide en de kegel deze dikte overnemen.

De boven en de onderzijde kunnen uitgeschakeld worden en de zijvlakken kunnen eveneens gekromd zijn.Vlakvormige elementen

Een veelhoek, rechthoek en cirkel kunnen 1 of meer hellingen bevatten.

De helling van een vlakvormig element wordt bepaald door een kantel-as en een hoek of hoogte.

Dak constructie

De tweede optie met meerdere hellingen is ideaal voor het maken van daken.
Je tekent de omtrek van de dakrand en kiest een hellingshoek of gewenste nokhoogte.

De bekomen dakconstructie kan verder gesplitst worden om de dakvorm verder te personaliseren.


Openingen

In iedere vlakvormige element kan nu een openingen worden ingevoegd. Dit kan met een bestaand type 2s component met een duwkoppel of met het nieuwe element Opening.

Door het vlak, waarin de opening gewenst is, te bevriezen met de ‘ALT’ toets wordt de geplaatste opening gelinkt aan het “bevroren” vlak. De link gebeurt op basis van referentiehoogte en het optillen van de opening.

 Afschuinen en optillen

Alle lijnvormige en vlakvormige elementen kunnen afgeschuind worden onder een hellend vlak. Deze elementen moeten een variabele elementhoogte hebben. Het element kan afgeschuind worden als het gesneden wordt door een hellend vlak.

Afsnijden onder of boven het hellend vlak.

Met deze twee opties kan er gekozen worden hoe de afschuining moet gebeuren. Standaard gebeurt de afsnijding op het referentievlak van het hellend vlak.


Profiel in een lijnvormig element

Een lijnvormig element (type3) kan een willekeurig profiel component bevatten. Het profiel component zal de 3D vormgeving bepalen.
Buizen, metaal profielen, of iedere gewenste vorm kan getekend worden als een lijnvormig component.

Doorklappen vormvaste component

Vormvaste componenten kunnen rond hun X-as en/of Y-as geklapt worden. Ze roteren 90° rond de X-as en/of Y-as.
In ADOMI 2014 kunnen de componenten “doorgeklapt” worden. Verschillende componenten voor een andere oriëntatie zijn niet meer nodig.